Header Ad

Most Viewed

Kategórie

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi u profesionálov

Povinnosťou vyplývajúcou zo zákona je, že každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá vlastní alebo prenajíma prevádzkové priestory, musí zabezpečiť patričnú ochranu pred požiarmi (OPP). Odborne zabezpečenou OPP tak chráni nielen majetok, ale aj zdravie osôb, ktoré sa v priestoroch pohybujú. Nesplnenie tejto povinnosti je sankcionované až do výšky vyše 16 500€. Obchádzanie tejto zákonnej povinnosti sa naozaj nevyplatí, keďže v prípade vypuknutia požiaru poisťovňa nepreplatí poškodenému žiadne peniaze.

Čo spadá pod OPP

Pojem ochrana pred požiarmi zahŕňa pravidelné protipožiarne prehliadky a prípadné odstránenie nájdených nedostatkov. To so sebou nesie aj vypracovanie potrebnej dokumentácie, vyznanie sa k legislatíve a neustále sledovanie jej zmien. Dnes však našťastie existujú firmy, ktoré sa o všetky náležitosti postarajú. Informujú o legislatíve, inováciách v oblasti protipožiarnych systémov, vypracujú nevyhnutnú dokumentáciu a vlastníci priestorov zároveň ušetria čas aj peniaze, pretože nemusia zaobstarať špeciálneho technika.

Špecifickou záležitosťou je aj inštalácia protipožiarnych upchávok. Dá sa robí v prípadoch prestavby alebo novostavby, kde sa narúša požiarno-deliaca konštrukcia. Dôvodov môže byť viacero: inštalácia káblových sietí, kovových alebo PVC rúr. Montáž protipožiarnych vypchávok musí zabezpečiť odborne spôsobilá osoba.

Školenia

Okrem zabezpečenia OPP treba dbať aj na patričné školenie personálu v prípade, že ide o prevádzky. Pravidelne by sa podľa zákona mali konať školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci aj školenia o ochrane pred požiarmi. Aj túto službu zabezpečujú firmy komplexne so samotnou ochranou. Zároveň upozornia firmu či majiteľa o konaní najbližšieho preškolenia či prehliadky. Vlastník sa tak nemusí strachovať, že zmešká dôležitý zákonný termín a nesplní nejaké podmienky.

    Pridať komentár

    Vaša emailová adresa nebude zverejnená*