Header Ad

Most Viewed

Kategórie

Psychológovia dokážu pomocou algoritmu odhadnúť trvanie partnerských vzťahov

Doby dohadzovačov sú pravdepodobne už nenávratne preč. Hitom internetu je v posledných týždňoch zoznamka, ktorá ponúka sprostredkovanie výberu ideálneho partnera. Počítačové algoritmy nájdu medzi záujemcami o zoznámenie partnerov, ktorí majú na základe údajov čo najviac spoločného. Tím nemeckých a kanadských psychológov si položil otázku, či by počítače boli schopné odhadnúť tiež perspektívy takto vzniknutých vzťahov, pričom sa zamerali na kratší aj dlhodobý časový horizont.

Podľa psychologičky Christine Finnovej pôsobiacej na Friedrich Schiller Universität v nemeckej Jene a na University of Alberta v Edmontoneje predpovedanie dĺžky trvania vzťahov pomocou algoritmov skutočne možné.

Finnová a jej tím sledovali bezmála dvetisíc nemeckých párov po dobu siedmich rokov. Vykonali s nimi pohovor v dobe, keď tieto páry vstupovali do vzťahu a následne ich spovedali v pravidelných časových intervaloch. Približne každý siedmy pár sa v sledovanom období rozišiel. Podľa psychológov bolo už na začiatku vzťahu podľa určitých faktorov možné odhadnúť, ako sa vzťah bude vyvíjať a akú dlhú životnosť bude mať.

Model vychádza z teoretických poznatkov

Psychológovia sa opierajú o dve základné teórie z oblasti formovania partnerských vzťahov. Podľa jednej z nich sú na počiatku vzťahu obaja partneri približne rovnako šťastní a spokojní. Ak vzťah stroskotá, je to dôsledok javov, ktoré sa objavujú postupne v priebehu spoločného spolužitia.

Podľa druhej teórie sa obaja členovia vzťahu už na samom začiatku líšia mierou šťastia a spokojnosti. Vo väčšine prípadov si odlišnú mieru spokojnosti udržujú v priebehu celého vzťahu. Miera nespokojnosti už v tejto fáze predurčuje pravdepodobnosť, s akou sa vzťah rozpadne.

Výsledky výskumu Christine Finnovovej a jej tímu dokazujú, že osud partnerských vzťahov sa riadi kombináciou základných teórií. Ľudia nevstupujú do partnerského vzťahu s rovnakou mierou spokojnosti. Táto miera potom v priebehu času klesá u oboch partnerov. Rozdiel je v tempe tohto poklesu. Vzťahy tých dvojíc, ktoré sa rozídu, sa zhoršujú významne rýchlejším tempom.

    Pridať komentár

    Vaša emailová adresa nebude zverejnená*