Header Ad

Most Viewed

Kategórie

Pracujete na zdvíhacej plošine? Na toto by ste mali myslieť!

Práca na montážnych plošinách so sebou nesie väčšie riziko, ako práca vykonávaná napríklad pomocou bagra, kde vodič sedí na pohodlnej sedačke Grammer. No pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a dostatočnej obozretnosti by nemalo dôjsť k zraneniu či nehode. Počas používania zdvíhacej montážnej plošiny musia operátori postupovať podľa predpísaných prevádzkových postupov uvedených v pokynoch odporúčaných výrobcami tak, aby bola prevádzka plošiny čo najbezpečnejšia.

Najlepší spôsob, ako znížiť riziko nehôd pri prevádzkovaní výškovej montážnej plošiny na pracovisku je myslieť na následovné pravidlá:
1. Absolvujte riadny výcvik (všeobecný aj praktický výcvik) a zoznámte sa s danou pracovnou plošinou. Zahŕňa to dôkladné prečítanie návodu na použitie a bezpečnostných značiek na stroji, ako aj pochopenie funkcie a umiestnenia všetkých bezpečnostných zariadení a prvkov ovládania.
2. Pred obsluhou stroja je potrebné dôsledné prečítanie a pochopenie bezpečnostných predpisov.Pred uvedením do prevádzky je potrebné brať do úvahy nebezpečenstva na pracovisku.
3. Dôležité je zabezpečenie proti pádu. Správne namontovaný celotelový postroj alebo samonavíjacie záchranné lano možnosť úrazu pri nepredpokladanej udalosti či nehode
4. Plošina by sa mala dvíhať iba na pevnom a rovnom povrchu. Ak zaznie výstražný signál, znamená to, že pred zdvihnutím plošiny ho musíte presunúť na vodorovný povrch. Ak ste už pri spustení výstrahy vo vzduchu, okamžite spustite plošinu.
5. Nikdy nezdvíhajte plošinu v tesnej blízkosti napájacích vedení pod napätím. Vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu, v návode na obsluhu nájdete informácie o minimálnej bezpečnej vzdialenosti.
6. Keď je plošina zdvihnutá, nešplhajte z plošiny. Pokiaľ je to možné, majte so sebou mobilný telefón alebo obojsmerné rádio. Vždy majte k dispozícii záchranný plán pre prípad, že systém núdzového spúšťania nefunguje správne.

    Pridať komentár

    Vaša emailová adresa nebude zverejnená*