Header Ad

Most Viewed

Kategórie

E-kasa so sebou prináša výhody aj pre bežných podnikateľov

Zavedenie online registračnej pokladne so sebou prinieslo rôzne reakcie. Obavy, strach, nadšenie – teda mix pocitov a očakávaní. Podnikatelia sa obávali, aby tento systém nepredstavoval len ďalšie povinnosti, investície a byrokraciu. No po čase to vyzerá, že tomu je práve naopak a tento systém so sebou priniesol kopec výhod aj pre podnikateľov. Ktoré to sú?

Výhody z pohľadu legislatívneho

Zrušila povinnosť servisového organizovania registračných pokladní a dáta sú chránené na externom úložisku. Z tohto úložiska vedia podnikatelia v prípade potreby dáta získať a extrahovať.

Čo sa týka byrokracie, povinnosť vystavovať uzávierky sa so zavedením online registračnej pokladne odpadá. Taktiež sa ruší povinnosť vedenia knihy elektronickej registračnej pokladnice a upravila sa aj forma pokladničných doklad.

Výhody pre podnikateľov

Obstaranie potrebného kódu e-Kasa klient je jednoduché a bez zbytočnej administratívy. Taktiež nie sú potrebné nové pokladnice, postačia klasické ERP rozšírené o doplnok umožňujúci pripojenie na systém E-kasa. To isté platí aj o zabehnutých platobných termináloch.

Spomínané extrahovanie dát z virtuálneho uložiska je pre podnikateľov taktiež praktická pomoc. Náklady na prevádzkovanie systému sú minimálne, keďže servis tohto systému nie je povinný a ani potrebný.

Nevýhody z pohľadu podnikateľa

Nový systém nevyžaduje nové pokladnice, no prináša so sebou nutnosť upgradu aktuálnych fiškálnych pokladníc. Dodatočné náklady môžu podnikateľom vzniknúť aj pri zabezpečovaní spoľahlivého internetového pripojenia, ktoré je pre online vykazovanie tržieb nevyhnutné.

Môžeme však predpokladať, že väčšina prevádzok už v súčasnosti takýmto internetovým pripojením disponuje. Žiadne povinné dodatočné náklady so sebou zavedenie online registračných pokladní neprináša.

Vo výsledku to teda vyzerá, že pre samotných podnikateľov bude mať zavedenie tohto systému viac pozitív. To isté platí aj pre spotrebiteľov, ktorí po prvých mesiacoch kostrbatej prevádzky systém oceňujú.

    Pridať komentár

    Vaša emailová adresa nebude zverejnená*