Header Ad

Most Viewed

Kategórie

Certifikát pre Vašu firmu – aké výhody so sebou prináša?

Čím ďalej tým väčšie množstvo firiem a podnikov sa usiluje o získanie certifikátov kvality. Získanie týchto certifikátov vyžaduje investíciu peňazí aj energie, ako aj optimalizáciu zabehnutých procesov v podniku. Na prvé počutie to znie ako veľa námahy s neistým výsledkom. Aké sú dôvody, pre ktoré firmy napriek tomu usilujú o zisk týchto cenných certifikátov?

Hlavných dôvodov je viacero, pričom za jeden z nich by sa dala označiť snaha o zlepšenie image firmy a zvýšenie konkurencieschopnosti z dlhodobého hľadiska. To so sebou certifikáty kvality jednoznačne prinášajú. Okrem toho proces ich získavania vedie k zlepšeniu fungovania firmy, spoločnosti alebo podniku s cieľom optimalizovať a zefektívniť jednotlivé čiastkové procesy. Výstupom by mal byť kvalitný finálny produkt alebo služba, ako aj spokojný zákazník.

Ktoré certifikáty sa získavajú najčastejšie?

Najčastejšie získavané certifikáty sú univerzálne, vhodné pre všetky typy spoločnosti, bez ohľadu na predmet ich činnosti. Jedným z týchto certifikátov je ISO 9001, ktorý predstavuje záruku výroby kvalitných produktov alebo poskytovania kvalitných služieb spoločnosťou. Vďaka tomuto certifikátu spoločnosť získava kredit u svojich zákazníkov, ale aj obchodných partnerov.

Ďalším často obstarávaným certifikátom je certifikát ISO 14001, nazývaný systém enviromentálneho manažérstva. Pokiaľ spoločnosť disponuje týmto certifikátom znamená to, že poctivo dodržiava zásady ochrany životného prostredia. Vedomie o dodržiavaní týchto zásad hrá čoraz väčšiu rolu pre obchodných partnerov a zákazníkov spoločností.

Posledným z trojice najčastejšie obstarávaných certifikátov je certifikát ISO 45001, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov a bezpečnosť pri práci. Ide o akýsi vyšší level BOZP, ktorým podnik dáva najavo, že mu na ochrane zdravia svojich zamestnancov skutočne záleží.

Tieto tri certifikáty sú spolu integrovateľné do IMS – integrovaného systému manažérstva. Pokiaľ spoločnosť získa všetky tri certifikáty a následne ich úspešne integruje, môže sa pýšiť týmto efektívnym a moderným systém manažérstva.

    Pridať komentár

    Vaša emailová adresa nebude zverejnená*