Header Ad

Most Viewed

Kategórie

Ako napísať kvalitnú bakalárku a nezblázniť sa pri tom?

Upokojte sa, stres vám momentálne nepomôže. Pohodlne sa usaďte, uvarte si čaj. Mobil do ruky radšej neberte, nechcete predsa prokrastinovať. Chcete napísať kvalitnú bakalársku prácu. Ale čo to tá bakalárska práca vlastne je? Táto práca predstavuje záverečnú prácu bakalárskeho štúdia. Práca má viacero funkcií. V prvom rade slúži sčasti ako samoštúdium.

Prehĺbi rozsah a kvalitu vašich už nadobudnutých vedomostí. Zdokonalíte si metodiku písania záverečných prác. No a iným, ale aj sebe preukážete, že ste schopní teoretickú časť odzrkadliť aj pri navrhovaní riešenia praktického javu. Bakalárska práca sa stane vašim odrazovým mostíkom  na ceste poznania.

Čo je pri bakalárskej práci kľúčové?

 • Stanoviť si konkrétny cieľ a hypotézu
 • Vybrať si vhodnú tému
 • Čo najzrozumiteľnejšie vymedziť a adekvátne rozpracovať zvolenú problematiku
 • Analyzovať doterajší stav riešenia problému za pomoci odbornej literatúry
 • Dôležité je preukázať, že o danej problematike máte prehľaď
 • Rovnako sa zamerajte na preukázanie, že chápete širším súvislostiam a aj spracovaniam
 • Vyjadrite svoje vlastné idey za pomoci spisovného a neexpresívneho jazyka

Diplomová práca, sprievodca vysokoškolákov

Bakalárska ale aj diplomová práca predstavujú svojim rozsahom jedno z najkomplexnejších diel, s ktorými sa počas vysokoškolskej éry stretnete. Dbajte na to, aby ste do poctivého vypracovania diplomovej práce priniesli aj kus seba. To znamená, kus svojich nápadov, riešení a dôvodov. Jedná sa o vedecko- odbornú prácu.

Najdôležitejším aspektom je výber správnej témy. Tému vyberajte tak, aby vás bavila a samotné vypracovanie diplomovej práce sa tak pre vás nestalo nočnou morou, ale práve naopak, cestou k sebarozvoju. Rada na koniec, na diplomovej práci pracujte systematicky. Nenechávajte si veci na poslednú chvíľu.

  Pridať komentár

  Vaša emailová adresa nebude zverejnená*