Slovenský jazyk English language
Logo Crevis
Meno
Meno

CREVIS s.r.o.

Werferova 1,
Košice, 040 11
tel: 0905 203 938
Iveta Kušnírová Králiková
Contact: marketing@crevis.sk
www.crevis.sk

1. Vstupné informácie
Názov spoločnosti:
Adresa:
Telefón:
E-mail:

2. Forma pripravovanej akcie školenie
prezentovanie produktov
merchandising

3. Aký je cieľ a očakávania pred príchodom na akciu

4. Kde sa najčastejšie používajú Vaše produkty doma
v práci
vo voľnom čase
iné

5. Ktoré dni v týždni sú pre Vás najvhodnejšie na uskutočnenie akcie

6. Iné dôležité poznámky, alebo návrhy


Všetky údaje sú povinné!